Agjencia e zbulimit (AZ) si organ i veçantë i administratës shtetërore dhe në pajtim me Ligjin për AZ është shërbim i zbulimit, me autorizim për grumbullim, analizë dhe përpunim të informacioneve të zbulimit të cilat janë të rëndësishme për sigurinë, mbrojtjen, interesat politike, ekonomike dhe interesat tjera të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

MISIONI

Misioni i AZ është realizim i aktiviteteve dhe zhvillim i kapaciteteve për përgjigje në kohë të kërcënimeve, rreziqeve dhe sfidave të sigurisë në periudhën përkatëse dhe të ardhme.

VIZIONI

Agjencia krijon qëllime strategjike përmes vendosjes dhe zhvillimit të mekanizmave përkatëse efikase për identifikim, parandalim, parashikim, paralajmërim të hershëm dhe informim.

PRIORITETET

PRIORITETET E AGJENCISË SË ZBULIMIT

NJOFTIM PËR MEDIUMET

Agjencia e zbulimit është e befasuar dhe shpreh keqardhje që partia politike VMRO-DPMNE ka zgjedhur këtë mënyrë komunikimi me institucionin nacional ...

Erolld Musliu për DW

Do të punojmë në përforcimin e potencialit njerëzor dhe kapaciteteve teknike për shkak të identifikimit dhe reagimit ndaj kërcënimeve moderne ...

NJOFTIM

PËR HERË TË PARË, AGJENCIA E ZBULIMIT, DREJTORIA PËR...

NJOFTIM PËR MEDIUMET

MBAROI ME SUKSES PROGRAMI I PARË UNIVERSITAR PËR TRAJNIM PROFESIONAL PËR ZBULIM...

TAKIM I SHEFAVE TË SHËRBIMEVE...

Në kuadër të procesit Brdo – Brioni, Agjencia e zbulimit e Republikës së Maqedonisë së Veriut...

DELEGACION I LARTË I BE-së PËR...

Lufta kundër terrorizmit ndërkombëtar, ballafaqimi me luftëtarët e huaj dhe ndikimi i faktorëve të jashtëm mbi procesin...