• ПРИЈАВИ НАСТАН
  • ПОСТАВИ ПРАШАЊЕ
  • ВРАБОТУВАЊЕ
  • УКАЖУВАЊЕ

Контакт форма - Пријави настан


Граѓаните на Република Северна Македонија може да доставуваат информации до Агенцијата за разузнавање поврзани со какви било закани по државната безбедност и интересите на РСМ. При тоа, Агенцијата за разузнавање гарантира за анонимноста на граѓанинот кој ќе достави таква информација. Доколку Агенцијата процени дека доставените информации се од интерес за националната безбедност, ќе ја провери веродостојноста на истите и лице од АР ќе го контактира граѓанинот за повеќе детали. Истакнуваме дека секоја злоупотреба, односно доставување лажни информации се законски казниви согласно важечките правни акти на Република Северна Македонија.

ПОСТАВИ ПРАШАЊЕ


Граѓаните на Република Северна Македонија може да доставуваат информации до Агенцијата за разузнавање поврзани со какви било закани по државната безбедност и интересите на РСМ. При тоа, Агенцијата за разузнавање гарантира за анонимноста на граѓанинот кој ќе достави таква информација. Доколку Агенцијата процени дека доставените информации се од интерес за националната безбедност, ќе ја провери веродостојноста на истите и лице од АР ќе го контактира граѓанинот за повеќе детали. Истакнуваме дека секоја злоупотреба, односно доставување лажни информации се законски казниви согласно важечките правни акти на Република Северна Македонија.

Вработување


Вработувањето во Агенцијата за разузнавање не се одвива по јавно објавен оглас. Агенцијата за разузнавање ги охрабрува сите лица да се пријават за работа. Покрај политичките, правните, економските и безбедносните кадри, Агенцијата има потреба од лингвисти, инженери, ИТ-инженери и други профили.

vrabotuvanje@ia.gov.mk

Укажување


Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување

Д-р Васко Шутаров

III Македонска Бригада 67, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

тел: 02 3294 307

ukazuvanje@ia.gov.mk